Privacyverklaring Gehandicapten Visvereniging Tilburg

In deze privacyverklaring legt de Gehandicapten Visvereniging Tilburg, gevestigd te 5101 VS Dongen aan de IJsselstraat 27 met KvK nummer 40260196, uit welke persoonsgegevens de Gehandicapten Visvereniging Tilburg verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.


Algemeen

De Gehandicapten Visvereniging Tilburg respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.gehandicaptenvisverenigingtilburg.nl , haar (potentiële) leden en donateurs en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan de Gehandicapten Visvereniging Tilburg worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van de Gehandicapten Visvereniging Tilburg te maken hebben. De Gehandicapten Visvereniging Tilburg houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van de Gehandicapten Visvereniging Tilburg of wanneer u anderszins contact heeft met de Gehandicapten Visvereniging Tilburg, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van de Gehandicapten Visvereniging Tilburg, legt de Gehandicapten Visvereniging Tilburg de door u opgegeven gegevens vast. De Gehandicapten Visvereniging Tilburg bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. De Gehandicapten Visvereniging Tilburg gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de Gehandicapten Visvereniging Tilburg of indien dit wettelijk verplicht is. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van de Gehandicapten Visvereniging Tilburg naar de aard van het contact noodzakelijk is. U kunt te allen tijde de website van de Gehandicapten Visvereniging Tilburg bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met de Gehandicapten Visvereniging Tilburg te delen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. De Gehandicapten Visvereniging Tilburg kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. De Gehandicapten Visvereniging Tilburg raadt u aan de privacy verklaringen van deze websites te lezen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met de Gehandicapten Visvereniging Tilburg opnemen door het sturen van een bericht via het contactformulier op de website. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

De Gehandicapten Visvereniging Tilburg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met de Gehandicapten Visvereniging Tilburg.

Maps

Sponsoren

 • 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • Dutch_nuts_Sticker_rond_75cm_bekaderd_page-0001.jpg
 • Fauna.jpg
 • Hohebbedingetjes.png
 • Jouw_winkel_Site2.png
 • Logo-Spijkers-Fietsen.png

Buienradar

Buienradar5

Copyright 2020 © Gehandicapten Visvereniging Tilburg