Wedstrijdreglement G.V.T.

 

 

Dit reglement is opgemaakt door de leden en het bestuur van de gvt op de jaarvergadering van 26-01-2018.
 

1. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven. Bij het niet naleven kan diskwalificatie volgen, dit ter beoordeling van het bestuur. Wanneer men voor een wedstrijd wordt gediskwalificeerd krijgt men 100 strafpunten die niet aftrekbaar zijn.

2. Door loting worden de visplaatsen bepaald, de plaatsen mogen onderling niet worden geruild, alleen de wedstijdcommissie kan een deelnemer een andere plaats aanwijzen indien dit gerechtvaardigd is.

3. De plaatsen aan de voorkant en de steigerplaatsen worden door de wedstrijdcommissie aangewezen. De steigerplaatsen, indien nodig, zijn voor 2 personen bestemd.

4. Het is verboden om meer dan een meter links of rechts van het nummer te gaan zitten.

5. Er wordt gevist met 1 hengel dus niet met 2 bij over treeding word je gediskwalificeerd. De hengellengte is 8,50 meter, maximale lengte snoer plus hengel is 12,50 meter. Let op de hengellengte, hierop wordt gecontroleerd.

6. Er mogen meerdere topsets worden klaar gezet. Goed zichtbaar wegzetten in verband met mogelijke beschadiging door derde.

7. Alle aassoorten zijn toegestaan, behalve rode maden, verse de vase .

8. Voeren is toegestaan. Er word geen voer meer verstrekt door de vereniging. Men mag maximaal 200 gram droog voer gebruiken, wat je voor aas aan toevoegt is vrij behalve rode maden en verse de vase.

9. Er wordt in alle wedstrijden gevist op gewicht en alle maten tellen. Behalve bij het koningsvissen, dan wordt er gevist op stuks met een minimum maat van 8 centimeter. Indien een gelijk aantal vissen hebben gevangen wordt er geloot.

10. Alle vis telt behalve snoek, snoekbaars en paling.

11. Cuppen is toegestaan ook het cupje voor op de hengel en er mag ook met een aparte hengel gecupt worden.

12. De vis moet bewaard worden in een deugdelijk, fijnmazig leefnet lang genoeg zo dat de vis onder water blijft . Deze mag pas uit het water gehaald worden op het moment dat de weegploeg daar toestemming voor geeft. Behandel de vis met respect, als er teveel dode vis aanwezig is worden deze niet meegewogen.

13. Alle grote vissen moeten onthaakt worden in een emmer of onthaakmat.

14. Reclamaties direct bij de weging aangeven. Achteraf worden geen klachten meer geaccepteerd.

15. De wedstrijdkaart moet men ten alle tijden inleveren , ook als men niets gevangen heeft.

16. Indien men eerder weg moet, dient men dat voor de wedstrijd te melden. Men kan dan de gevangen vis eerder laten wegen. Als men zich niet aan deze regel houdt, wordt men geacht niet gevist te hebben en krijgt men de volledige aantal punten. Let hier dus op.

17. Alle hengels moeten bij het eerste signaal uit het water zijn. Pas bij het 2e signaal mag men de hengel weer in de steun zetten en voeren met de hand of werppijpje of cupje. Maar niet met de KATAPULT

Het gebruik van een katapult is niet toegestaan.

18. Bij onweer of andere calamiteiten kan de wedstrijd stil gelegd of afgeblazen worden. Dit ter beoordeling van het bestuur.

19. Indien men niet bij eendaagse wedstrijden aanwezig kan zijn bij de prijsuitreiking dient u dat voor de wedstrijd door te geven aan een wedstrijdcommissie lid of bestuurslid.Na de wedstrijd is niet geldig, u komt dan niet in aanmerking voor een prijs. Dus denk ook hier aan.

20. Als je minder dan de helft van de competitie meevist, en niet per wedstrijd afmeld met een geldige reden, krijg je ook maar de helft van de prijzen.

De GVT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende ongevallen of letsel van welke aard dan ook, aan een of meerdere personen toegebracht, dan wel aan eigendommen, d.m.v. verlies, diefstal of beschadigingen.

Na de wedstrijd dient men de visplaats schoon achter te laten. Het bestuur en wedstrijdcommissie wenst u fijne en sportieve wedstrijden toe.

Dit reglement is opgemaakt op 15 januari 2018. 

Dit reglement blijft van kracht tot dat er een wijziging in komt.

Hiermee komen alle vorige reglementen te vervallen.